De prijzen vermeld in de webshop, zijn een schatting op  basis van het gemiddelde gewicht van de producten. Nadat we je bestelling hebben voorbereid, sturen we ten vroegste 2 uur vóór je ophaalmoment een betalingsverzoek met de werkelijke prijs, gebaseerd op het daadwerkelijke gewicht van de producten in jouw bestelling . 

Keurslager Filip en Peggy verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Keurslager Filip en Peggy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Keurslager Filip en Peggy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Keurslager Filip en Peggy. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Keurslager Filip en Peggy. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Keurslager Filip en Peggy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Keurslager Filip en Peggy. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Keurslager Filip en Peggy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.